SEF vill förtydliga att vår och våra klubbars linje sedan lång tid ligger orubbad. Vi vill agera i samråd och samarbete med våra fans, klubbar och omvärld för att skapa arrangemang som är välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla. Det är vår gemensamma vision.

Den rekommenderade handlingsplan som presenterats via RPS har i olika uttalanden i media skapat bilden av att fotbollen redan har beslutat sig om en sådan plan. Det stämmer inte.

Vi har alltså inte arbetat fram eller fastställt vår handlingsplan ännu, den kommer att arbetas fram under vintern med start i december för införande inför säsongen 2015.

I december träffas representanter för våra SLO:er,  säkerhetsansvariga, SFSU, klubbar och SEF för att diskutera hur vi gemensamt ser på en sådan handlingsplan i syfte att stötta supporterskapet, fotbollen och våra arrangemang, samt hitta gemensamt respekterade åtgärder för att hantera de beteenden som inte kan accepteras. Dessa synpunkter lämnas sedan över till Säkerhetsgruppen för beredning, och resultatet kommer att återförankras innan införande till säsongen 2015.

Nödvändigheten av en gemensam handlingsplan är stor, vilket vi vill understryka, liksom att inse allvaret i de allt hårdare yttre krav som ställs på oss. Att hitta lösningar för att säkra upp våra fotbollsfester är därmed vårt fokus, inte att matcher spelas utan publik, avbryts av polisen eller nekas tillstånd.

För om så sker har vi misslyckats, och vi alla inom fotbollen står som förlorare.

Den handlingsplanen tar vi alltså fram i vinter, med klubbar och fans involverade. Vi avser att agera gemensamt inom fotbollsfamiljen och med respekt för varandra. Även om en del frågor blir svåra att ta, skall vi se till att göra vårt yttersta för att hitta gemensamma lösningar.

Den som vill kritisera innehållet i planen, eller värdet av vår dialogmodell, får därför vänta ett tag till.

Med vänliga hälsningar,

Svensk Elitfotboll

 

Lars-Christer Olsson                  Mats Enquist

Ordförande                                  Generalsekreterare