Detta är ett kort försvarstal för tränaren och hans situation.

Tänk Dig att komma till en ny klubb och på Din första träning står det 20-25 spelare som ivrigt väntar på att Du ger dem sanningen. Alla förväntar sig att Du ska komma med en lösning på hur laget skall bli framgångsrikt. En naturlig fråga är, ”var ska jag börja?”

Det gäller ju att ha en plan, en idé om hur jag gå tillväga för att lyckas. Ett sätt att hitta lite struktur är att använda tre enkla frågeställningar som arbetsmodell. Jobbar Du med dessa frågeställningar, så blir det kanske jobbet lite enklare när Du ska värdera vilka spelare Du skall använda eller när Du utvärderar en match.

De tre stora frågor som en tränare bör ställa till sig själv inför en säsong eller vid förberedelserna inför en match är:

– Val av spelsätt eller arbetssätt. Hur vill jag jobba med spelarna, hur vill jag att spelarna och även omgivningen skall uppfatta lagets spel. Korta-långa bollar, hög-låg press, man-man eller positionsinriktat förssvarsspel, aggressivt-avvaktande osv. Exempelvis, vill jag att mitt lag skall se ut som Peter Gerhardssons Häcken eller Mikael Stahres IFK Göteborg? Eller har jag en egen idé om vilka delar i spelet som jag vill lyfta fram.

– Val av spelartyper och därmed spelarnas individuella färdigheter. Behöver jag korta-långa spelare, genombrottsspelare-speluppbyggare, centrala-kantspelare, lagspelare-individualister osv.

– Utgångspositioner. Vilka positioner vill jag att spelarna skall ha, skall vi spela 4-4-2 eller
4-3-3, 4-2-3-1. Kan jag ha olika för anfall och försvar?

Jag har valt att inte numrera de tre, eftersom de tre sitter ihop och betydelsen av varje skiftar ideligen. Du kanske genom att tänka i dessa banor först slipper lämna repliker som ”vi gick inte dit idag”, ”gubbarna hade dålig inställning” utan Du hittar lösningar i själva spelet. Vi slipper kanske därmed också höra Dig uttala populärversionen om ”vilken rolig fotboll Du står för”. Beror framgången/motgången istället på hur jag värderar och hur jag förmår rangordna dessa tre grundfrågor?

Balans har blivit ett i sammanhanget ett modeord som dock har sitt berättigande. Har jag balans mellan de tre områdena och skapade jag balans inom varje område med min laguttagning/ matchgenomgång? Dessutom måste Du också i Ditt beslutsfattande lägga till företeelser som:

Motståndarnas kvalité och starka och svaga sidor, det egna lagets status med skador och formkurva, matchens förutsättningar underlag, väder mm.

Många av de svenska tränarna är enligt mig mycket skickliga i att ständigt begrunda och värdera dessa frågor. Men frågorna är lika aktuella och avgörande oavsett vilken nivå Du arbetar på. Det kan också vara bra för den enskilde fotbollsåskådaren som ständigt söker nya lösningar.

Om Du vill bli tränare eller om Du redan är det så önskar jag Dig lycka till.
Det är ett fascinerande yrke som kan sluka Dig helt. Tom Prahl har nämligen rätt när han brukar säga att det är ett 24 timmars jobb..

 

Stefan Lundin
Sportchef SEF
stefan.lundin@svenskelitfotboll.se
Twitter: @StefanLundin2