Elfsborg är den senaste svenska klubben som går in i nätverket European Football for Development Network (EFDN) som fokuserar på fotbollsklubbars samhällsengagemang.
– Vi är hedrade av att få tillhöra ett så stort och växande nätverk som EFDN, säger Vi Tillsammans verksamhetsansvarige Jan Ryrlén till Elfsborgs hemsida.

EFDN:s grundare och VD besökte Borås i början av året och tittade på Elfsborgs samhällsengagemang Vi Tillsammans. Elfsborg ansökte sedan om medlemsskap i EFDN och har nu blivit beviljade inträde.

– EFDN kommer att ge oss möjligheter att lära oss mer om vad andra klubbar gör inom CSR men också vad vi kan bidraga med och vad vi kan göra tillsammans. Världens största sport kan också påverka samhället mest. Det vill vi vara med och stötta, säger Ryrlén.

För Sveriges del är även Djurgården medlemmar sedan innan i EFDN.

Fakta:
EFDN är ett nätverk bestående av över 30 fotbollsklubbar från 16 europeiska länder där inriktningen ligger på det sociala arbetet som klubbarna bedriver. Klubbarna inom EFDN samarbetar med varandra, utbyter erfarenheter och information samt driver det konstant allt viktigare sociala arbetet framåt för alla fotbollsklubbar.

Fakta Vi Tillsammans:
Vi Tillsammans är samlingsnamnet för IF Elfsborgs samhällsengagemang. Vi Tillsammans är i huvudsak indelat i tre områden – fotboll, samhälle och supportrar. Syftet är att utveckla fotbollen i Boråsregionen och att arbeta för ett bättre samhälle.