Svenska Fotbollförbundets styrelse har fattat beslut om ett svar på den så kallade Göteborgsmotionen till SvFF:s årsmöte. Svaret på motionen har föregåtts av bra diskussioner mellan Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll.
– Förslaget ligger inom ramen för det vi tidigare pratat om med våra klubbar men allt ska formellt godkännas på vårt medlemsmöte i början av februari, säger Henrik Berggren, vice ordförande i Svensk Elitfotboll och representant från Svensk Elitfotbolls styrelse i samtalen.

Vid förbundsmötet 2023 motionerade Göteborgs FF om ett ”nytt monetärt system i svensk fotboll”. I motionen yrkar man dels på att resurserna i den nationella fotbollen ska omfördelas från de högsta nivåerna och neråt i seriesystemet, dels att SvFF tar ett större ansvar för att skapa marknadsintäkter till föreningarna i de lägre förbundsserierna.

Förbundsmötet 2023 gav Förbundsstyrelsen i uppdrag att till Förbundsmötet 2024 återkomma med förslag på hantering av frågan, efter det att saken diskuterats vid Ordförandekonferensen 2023. Nu har Förbundsstyrelsen presenterat sitt förslag.

SEF kommer i förslaget under 2024 att tillföra 4,5 miljoner kronor och från och med 2025 nio miljoner kronor årligen. Av dessa nio miljoner kronor är en miljon öronmärkta för Ettan och resterande del ska gå till insatser i de lägre förbundsserierna. Även SvFF skjuter till pengar i satsningen. Från 2025 landar det totala paketet på tolv miljoner kronor riktat till de lägre förbundsserierna och två miljoner kronor till Ettan. Dessutom ligger fyra miljoner kronor i ett redan beslutat utökat reseersättningssystem.

Medlen ska satsas på prioriterade områden i enlighet med föreslagna verksamhetsinriktningar inom svensk fotboll 2024–2027, där två av områdena rör starkare föreningar och spelarutbildning i världsklass.

– För oss har det varit viktigt att ta fram ett paket gemensamt med SvFF. Motionärerna har pekat på SEF:s intäkter samtidigt som SvFF är ansvariga för de aktuella serienivåerna. Med detta visar vi ett gemensamt ansvarstagande, precis så som vi vill att den svenska fotbollsmodellen ska fungera, säger Henrik Berggren och fortsätter.

– Ekonomin runt elitfotbollen i Sverige behöver stärkas för att hänga med i den internationella konkurrensen och för att fortsätta utbilda spelare som kan göra att såväl våra klubb- som landslag kan vara framgångsrika på internationell nivå.

I förslaget ligger också en möjlighet med ytterligare tillskott, tidigast från och med 2027, där SEF årligen kan skjuta till upp till ytterligare tio miljoner kronor och SvFF upp till ytterligare fem miljoner kronor. Dessa medel delas ut vid en mer gynnsam ekonomisk situation i förhållande till dagens nivåer.

– Vi är beredda att ta vårt ansvar för helheten. Vi har haft goda dialoger med SvFF och arbetat aktivt för att hitta lösningar som gynnar svensk fotboll som helhet. Det förslag som nu kommer fram tycker vi är bra och rimligt, anser Henrik Berggren.

Förbundsstyrelsen ställer också som villkor att principöverenskommelsen mellan SvFF och SEF respektive EFD kvarstår och att längden på hävningstid förlängs från två år till sex år.

– Vår bild är att det finns en samsyn kring att de ekonomiska förutsättningarna för föreningarna i de lägre förbundsserierna behöver bli bättre. Samtidigt finns det grundprinciper som måste värnas, säger SvFF:s generalsekreterare Andrea Möllerberg.

– Ansvarsfördelningen på affärssidan mellan SvFF, Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam har varit lyckad och bör bestå, men vi ser också möjligheter att framåt, via våra distriktsförbund, skjuta till medel från både SvFF och SEF till utveckling av föreningarna på den lägre förbundsserienivån.

Läs mer om förslaget på Svenska Fotbollförbundets hemsida.