Regeringens beslut att höja säkerhetsnivån från nivå 3 till nivå 4 i Sverige får konsekvenser även på fotbollen i Sverige. I Allsvenskan och Superettan innebär det att det kan bli ökade kontroller i insläppen i samband med match.

Generellt sett har Svensk Elitfotboll haft en dialog med myndigheterna under lång tid om säkerhetsläget i Sverige och det finns en beredskap för åtgärder som kan implementeras. Klubbarna har delgetts samma information.

– I det korta perspektivet kan det bli tal om åtgärder som ökade kontroller vid matcherna i form av ökad visitation, eventuella avspärrningar i samband med matcher, eventuella väskförbud, användande av arenans kameraövervakningssystem samt ökade kontroller av fordonstrafiken som har med arenan att göra, säger Per Eliasson ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll kommer att vidta åtgärder först efter fortsatta diskussioner med myndigheterna.