Psykisk ohälsa är ett allt mer vanligt problem för unga i dagens samhälle. IFK Norrköping säger sig märka av en psykisk press på flera av sina unga spelare och börjar nu aktivt jobba för att driva utvecklingen mot ett bättre välmående.
– Vi måste lära oss skapa en trygg och mer utvecklande miljö, säger Daniel Bäckström, Barn- och Ungdomsmanager i IFK Norrköping. 

IFK Norrköping har efter samtal med sina spelare märkt av att flera av de yngre inte mår bra. Spelarna upplever en prestationsångest och en rädsla för att misslyckas. Många kan vara stressade över skolarbetet eller det sociala livet utanför fotbollen.

– Under våren kom vi igång med diskussionen om hur spelare generellt mår inom idrott och vi märker, hör och ser vissa saker i föreningen att det finns spelare som av olika anledningar mår sämre. Vissa av dem kommer snabbt ur perioden, andra stannar där en längre tid. Vi kom fram till att vi behöver lära oss mer av den här situationen och vi vill titta djupare i det.

”Peking” vill nu inspirera andra föreningar att jobba med frågan samtidigt som de initierar frågan i ett bredare perspektiv.
– Vi måste lära oss skapa en trygg och mer utvecklande miljö.

Klubben kommer nu att kartlägga situationen i IFK Norrköping samt utbilda spelare, ledare och föräldrar som en del i att normalisera den psykiska ohälsan, och på så sätt få de som mår dåligt att berätta om det vilket gynnar både människan och fotbollsspelaren.
– I augusti startar vi en kartläggning där vi vänder oss till spelare, ledare och föräldrar för att prata om den här situationen, som är helt normal, det är viktigt att komma ihåg. Sen ser vi hur vi tar det vidare.

Det är främst spelare över 15 år som är aktuella i kartläggningen men även ledare och föräldrar till spelare från åtta år och uppåt kommer att medverka i kartläggningen.