I slutet av augusti samlades representanter från de klubbar som arbetar med AXS Transtickets biljetthantering för en inspirations- och erfarenhetsutbytesdag. Deltagarna fick förutom en övergripande presentation av Transtickets VD Oscar Klingsjö också lyssna till Linköping Hockey Clubs klubbdirektör Anders Mäki. 

Mäki delade med sig av sina erfarenheter i ett föredrag om vinst och förlust, motgångar och medgångar och gav sin syn på gemensamma utmaningar för både hockeyn och fotbollen när det gäller att attrahera publik till arenan.

– Dagen var lite av ett startskott i arbetet med att gemensamt utveckla biljettsystemet. Utmaningen handlar i slutändan om att öka biljettförsäljningen och använda kringtjänster kopplade till systemet, säger Jessica Nilsson, Projektledare på Svensk Elitfotboll.

Utöver föredragen gavs ett stort utrymme för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan klubbrepresentanterna och AXS Transticket fick möjlighet att presentera nyheter och nya möjligheter inom systemadministrationen.

IK Sirius Mats Karlström var en av deltagarna på plats.
– I arbetet med att öka Transticketförsäljningen så är det jättebra med ett regelbundet erfarenhetsutbyte, nätverkande och träffar med leverantören. Jag tror stenhårt på det här.