I slutet av 2017 slöts ett nationellt avtal mellan Svensk Elitfotboll och Arbetsförmedlingen med anledning av att Malmö FF sedan några år med framgång drivit ett gemensamt projekt tillsammans med myndigheten. Tio klubbar valde att hänga med och skriva lokala avtal med Arbetsförmedlingen på sin hemort. Då man inte ville behöva återuppfinna hjulet i varje fall behövdes det någon som kunde samordna projekten. Det föreföll naturligt att detta skulle bli Karin Heri, ansvarig för ”MFF i Samhället”, som 2018 därmed kom in som nationell samordnare för sysselsättningsfrågor på SEF.

– Vi såg olika utmaningar på olika stället. I vissa fall var det klubbarna som ville mest, ibland Arbetsförmedlingen, men det blev tydligt att det ofta saknades erfarenhet av att arbeta tillsammans med offentlig sektor och att det våra medlemsklubbar behövde var stöd och förståelse för skillnaderna mot att jobba mot privata aktörer och partners, säger Karin.

Dessutom kände flera klubbar att finansieringen var för svag och för att kunna stärka upp söktes därför finansiering från Tillväxtverket för ett nytt projekt med bäring på regeringens strategi för socialt företagande, vilket föranledde att Karin nu fick ta sig an rollen som projektledare för detta.

– Min uppgift var som projektledare för tvärsektionell samverkan och att införliva FN:s globala hållbarhetsmål i projektet. Det blev därför väldigt viktigt att försöka sätta fingret på vad vi faktiskt gör, vilket är svårt då vi egentligen är en typ av hybridorganisationer. Frågan blir vilka vi är när vi inte spelar fotboll och vad vi kan göra för det samhälle vi finns i. En kraft för framgångsrik integration och att sätta fler människor i arbete genom våra nätverk? Erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med funktionsvariation? Till exempel ja, men då var vi också tvungna att förbättra vår egen kompetens för samverkan med både privat och offentlig sektor. Vi finansierade konferenser och utbildningsresor mot ett krav på tvärsektionell aktivitet från klubbarna och jag känner själv att det jag kanske är stoltast över är att ha kunnat vara med och flytta fram fotbollens position i samhället.

De senaste tre åren har fått i samma tema: Fotbollens roll i samhället i form av samhällsnytta, tvärsektionell samverkan och plats i det större sammanhanget (FN:s globala hållbarhetsmål). Så hur ser Karin på rollen som Ansvarig för samhällskontakter hon klev in i vid starten av 2021 för fortsättningen av detta arbete?

– Det blir att svara på frågan hur vi flyttar fram våra positioner ytterligare för att befästa oss som en kraft att räkna med och säkerställa att våra medlemmar är redo att ta nästa steg. Det kommer även handla om att utnyttja olika typer av nätverk som vi har tillgång, såväl formella som informella och vi kommer anordna flera ”rundabordssamtal” under året. Vi har nu tagit initiativ och bjudit in representanter för kommunala bostadsbolag. 32 kommuner runtom i landet, som alla har en fotbollsklubb i eller nära kommunen, har vad som idag kallas ”särskilt utsatta områden” och det finns redan goda exempel på samverkan mellan kommun, klubb och bostadsbolag. Nationalekonom Ingvar Nilsson har engagerat sig i dessa frågor och vi har involverat honom i arbetet för att samverka med dessa institutioner. Vi har en starkare attraktionskraft och måste försöka ta chansen att få beslutsfattare att lyssna så att vi får chansen att fungera som stöd för de som har ansvar för att arbeta med frågor som utanförskap, sysselsättning, psykisk ohälsa, integration och kriminalitet. För att göra det måste vi ändra bilden av fotbollsklubbar som bara utövare av idrott till de samhällsaktörer vi faktiskt är och våra medlemmar kan inte blunda för att de måste bli bättre på att paketera sitt samhällserbjudande. Det kräver medvetenheten om att om ni får pengar från offentlig sektor kan dessa inte gå till någonting annat än det de var avsedda till från början. Vi måste visa att vi kan ta ansvar genom att ta ansvar.

Slutligen, Karins mål och förhoppningar för resten av 2021:

– Dels att fler aktörer i samhället får upp ögonen för medlemsklubbarnas potential att vara med och bidra till ett bättre samhälle. Sedan att fler klubbar ska ha kommit dit att de också har formulerat vad de kan erbjuda till offentlig sektor. För att vi ska kunna bidra till max måste vi också kunna beskriva vad vi kan erbjuda. Varje gång en kommun ska gå ut och söka partners i lösningen på lokala problem ska fotbollsklubben vara top of mind, en självklar partner.