”Vi är Sveriges äldsta klubb.” ”Vi tar hand om våra gamla spelare.” ”Vi jobbar med viktiga frågor utanför fotbollen.” Örgrytes spelare, ledare och personal funderar, men inte särskilt länge när de ska lyfta fram vad de är stolta med över sin klubb.
– Klubbarna har en drivkraft i sin stolthet. Vi levandegör värdegrunden genom att få klubbarna att inse att de är förebilder och representerar ett varumärke, säger Beatrice Clarke från Fryshuset, som föreläser för klubbarna om Svensk Elitfotbolls Uppförandekod.

Svensk Elitfotboll fortsätter sitt arbete med sin gemensamma Uppförandekod för alla elitfotbollens föreningar. Beatrice åker tillsammans med Ahmed Abdirahim runt i landet och föreläser för samtliga 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan i hur man bygger förebilder som en del av svensk elitfotbolls uppförandekod. Örgryte IS är ett av de sista stoppen.
– Vi vill skapa mer medvetenhet runt värderingar och värdegrund som ligger till grund till den vardagliga verksamheten. Det gör vi genom att levandegöra alla de fina ord som uppförandekoden faktiskt innehåller. Oftast också samma ord som den egna föreningen har i sin värdegrund, säger Beatrice Clarke.

Uppförandekoden är svensk elitfotbolls värdegrund där alla är välkomna oavsett ursprung och fotbollen vill ha en miljö där nya förebilder skapas. Samtliga 32 klubbar har redan undertecknat Uppförandekoden och i det här skedet så besöker Fryshuset klubbarna på uppdrag av Svensk Elitfotboll med uppdrag att levandegöra Uppförandekoden. På plats på ÖIS-gården i Göteborg är A-lagsspelare, ungdomsspelare, tränare, ledare och kanslipersonal från Örgryte.

– Det här är jättebra, utbildningen får ihop hela föreningen och alla lagen. Vi träffas inte allihop så ofta. Här får vi ett extra tillfälle att belysa hela verksamhetsplanen. Det är väldigt mycket som är samma värdegrunder som i ÖIS och nu kan vi förtydliga detta. Det är ett pågående arbete. Men just det här gränsöverskridandet mellan lagen i föreningen, att Fryshuset hjälper värdegrundsarbetet att få en betydelse, säger Pierre Edström, Klubbdirektör i Örgryte.

De medverkande från Örgryte får under nära tre timmar tillsammans plocka fram vad de är stolta med i klubben, vad som kan förbättras och vilka egenskaper som är viktiga hos en person för att ena gruppen. En viktig sak som lyfts fram är att ÖIS är en anrik förening, en annan att klubben nu satsar på sin verksamhet för flickor.
– Vi får en bekräftelse att vi gör bra saker och vi kommer fortsätta jobba med det och att det kommer fram. Vårt arbete kommer bli bättre efter det här. Vi bygger broar inom föreningen, menar Pierre Edström.

Fryshuset anser att stolthet är en drivkraft och att en hel förening kan höja sig bara genom att sträcka lite extra på ryggen över något de kan stå för.
– Vi lyfter upp allt som personerna i klubbarna är stolta över. De får en drivkraft i det, och när de fått det så ser vi också vad vi kan förbättra i klubbarna. Det betyder inte att det behöver finnas något som är dåligt, allt som är bra kan också förbättras, menar Beatrice Clarke.

En annan förening som haft exakt samma genomgång med Fryshuset är Kalmar FF. Även de är nöjda.
– Utbildningen var bra. Fryshuset lyckades hålla hela dagen intressant. Jag kände att alla lyssnade och var engagerade, säger Svante Samuelsson, Klubbchef i Kalmar. Det var bra att vi hade folk från hela föreningen med. Det gick ut på att öppna sig för varandra och det stärkte gruppen.

Besöken hos de 32 klubbarna är snart avslutade men arbetet med att levandegöra Uppförandekoden har egentligen bara börjat. Fryshusets sätt att levandegöra Uppförandekoden är bara en introduktion till det fortsatta arbetet som klubbarna själva får sköta, inom och utanför sin egen verksamhet. Det är exempelvis viktigt att överträdelser av Uppförandekoden i samband med matcher anmäls för att klubbarna internt ska kunna diskutera sitt uppförande vidare. Uppförandekoden handlar om en intern dialog och är ett viktigt verktyg för utveckling och ska inte ses som ett bestraffningssystem.

– Vi har besökt nästan alla klubbar nu och känslan är fantastisk. Det har gett så mycket inspiration. Vi har förhoppningsvis skapat en energi att jobba vidare med och utveckla klubben i att exempelvis ta mer samhällsansvar och att se sig själva som förebilder, som en del av en helhet för hela orten där man befinner sig.

På Svensk Elitfotboll är man väldigt nöjd över samarbetet med Fryshuset och hur arbetet med Uppförandekoden utvecklats.
– Vi är väldigt glada över det mottagande som Fryshuset fått av alla föreningar och det arbete som görs ute på alla föreningar. När vi tog fram och signerade vår gemensamma Uppförandekod påbörjades arbetet med att från ligans håll arbeta med vår gemensamma värderingsgrund och det arbetet har nu sjösatts och utvecklats fantastiskt bra, säger Madeleine Ödquist, ansvarig projektledare på Svensk Elitfotboll.

Idrotten är en stor del av samhället och en stolt klubb med en tydlig värdegrund får inte bara allt att lättare stämma på fotbollsplanen. Klubbens arbete påverkar också samhället på många sätt, bland annat genom integration, men också som en social uppfostran.
– Vi belyser att idrottens roll är viktig för samhället. Klubbarna har mycket samhällsengagemang men de är dåliga på att marknadsföra sig. Vi vill att de ska marknadsföra sig ännu mer, att visa att de tar ansvar och har engagemang, avslutar Beatrice Clarke.

Fakta Uppförandekoden:
Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan skrev inför säsongen 2014 på svensk fotbolls Uppförandekod. Ett dokument där klubbarna berättar att de gemensamt arbetar för en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet, passion och glädje – och vi agerar för att visa det.