Ordningsläget i samband med de allsvenska matcherna har i huvudsak varit gott under säsongen 2013, enligt Rikspolisstyrelsens rapport ”Uppföljning av tillträdesförbudslagen samt andra aktiviteter under 2013”.

 

Det är Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet som ligger bakom rapporten.

 

Rådet bildades 2009 på uppdrag av Rikspolischefen och består av Rikspolisstyrelsen (polisavdelningen, rättsavdelningen och Rikskriminalpolisen), polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm, Åklagarmyndigheten, Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet, Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Ishockeyförbundet.

 

Rapporten konstaterar inledningsvis följande vad gäller fotbollen: ”I huvudsak har ordningsläget i samband med de allsvenska matcherna också under säsongen 2013 varit gott, och alltjämt är det främst i samband med derbymatcher i storstadsregionerna som de flesta ordningsstörningarna har uppstått.”

 

Endast ett fåtal matcher i Allsvenskan bedöms ha haft dåligt, eller mindre bra, ordningsläge utanför arenorna. Totalt rapporteras nio sådana fall på 240 spelade matcher.

 

Inne på arenorna har ordningsläget varit dåligt i tre, och mindre bra i elva, matcher. De senaste tre åren (2010, 2011 och 2012) har ordningsläget varit bättre än 2009. Under 2013 blev det ett litet hack i kurvan, genom att en liten procentuell ökning skett av andelen matcher med dåligt ordningsläge såväl inne på, som utanför, arenan jämfört med året innan.

 

307 gripanden eller omhändertaganden gjordes under 2013. Det är 39 fler än 2012. Det skulle kunna tyda på ett sämre ordningsläge, men rapportskrivaren anser dock att det är så förhållandevis få ingripanden ”att även en liten ökning får stort genomslag”. Därtill får enstaka matcher, där det sker ett antal ingripanden, stort genomslag i statistiken.

 

Rapporten innehåller också en hel del positiva omdömen om supportrarnas uppträdande på bortamatcherna, enligt polisens matchrapporter. Dessa beskriver dessutom att polisen och supportrarna ”i allt väsentligt” redan på plats hittat lösningar på de problem som uppstått.

 

– Detta beskriver den verklighet vi själva upplever. De flesta matcherna har genomförts under lugna och ordnade förhållanden, och våra fans har över lag skött sig utmärkt. Undantagen är huvudsakligen att relatera till större matcher i storstad, där såväl ordningsstörningar som pyroteknik är vanligare.

 

Användningen av pyroteknik i samband med fotbollsmatcher ökar för tredje året i rad. Även inom ishockeyn finns tendenser med en ökad användning av pyroteknik. Samverkansrådet prioriterar därför arbetet med en gemensam strategi mot pyroteknik under 2014.

 

Rådet arbetar nu med två spår inom området pyroteknik:

  1. Olaglig pyroteknik, såväl olagliga pyrotekniska pjäser som ett olagligt hanterande av dessa, är fortsatt förbjudet och kommer att motarbetas.
  2. Rådet förordar undersökningar om möjligheter till så kallad ”laglig” (tillståndsgiven) användning av pyroteknik.

 

– Pyroteknik lockar vissa och skrämmer andra såsom det utövas i sin olagliga form, för att inte tala om skaderiskerna och de imageproblem detta ställer till med i dag. Vi samtalar därför bland annat med representanter för supportrarna för att försöka hitta lagliga former för stämningshöjande effekter.

 

Rapporten konstaterar avslutningsvis att 34 poliser genomgått evenemangspolisutbildningen på Polishögskolan under 2013. Sammanlagt har därmed 74 poliser genomgått utbildningen sedan starten 2012.

 

Effekterna av den nya indelningen i supporter- och evenemangspoliser kommer att följas upp under 2014.

 

– Polisen ser över sitt arbetssätt i dialog med oss och med erfarenheter från framgångsrika arbetssätt i andra länder. Att genomföra denna översyn, dessutom kopplat till ett mer enhetligt arbetssätt i hela riket och ett samråd med oss inom idrotten välkomnas stort. Lösningen som möjliggjort denna dialog var borttagandet av de poliskostnader som fanns. Nu finns förutsättningar att samarbeta på ett utmärkt sätt med våra gemensamma resurser mot ett gemensamt mål: Välkomnade, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang.

 

Thomas Björn, Kraftfull Kommunikation / Foto, Bildbyrån