Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) ställer sig mycket positiv till detta politiska beslut, vilket öppnar för bättre samarbete med polisen framöver. SEF:s medlemsklubbar ansvarar redan för säkerheten på sina arrangemang, och därtill hörande kostnader – men har varit starkt kritiska till att betala för okända poliskostnader på gator och torg. Nu kan låsningar förvandlas till lösningar.

 

Text: Texbyrån / Bild: Marcus Ericsson, Bildbyrån

 

– Med detta beslut kommer vi kunna fokusera vidare på vårt ansvar att skapa säkra och positiva arrangemang och läktarupplevelser, ett arbete som inletts för flera års sedan och som redan har börjat ge bra resultat. Nu kan det arbetet återupptas med full kraft, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist, och fortsätter:

– Det är glädjande att våra samlade ansträngningar för att väcka debatt i frågan gett resultat. Elitfotbollen har varit enad, och vi och våra klubbar har arbetat enträget och samlat. Då är utfallet än mer glädjande, det visar på styrkan i vår enighet och uthållighet.

SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson kommenterar:

– Våra fans och deras tifos håller mycket hög klass, och den positiva stämning dessa skapar är en mycket viktig del av fotbollen. Detta vill vi bevara och om möjligt stärka. Dialogen med SFSU, Svenska Fotbollsupporterunionen, kommer vara en viktig kugge i det arbetet. Det är de negativa avarterna av läktarkulturen som fortfarande återstår att jobba med, vi vill aktivt verka för att skapa en miljö fri från våld, hot och verbala övertramp. En miljö full av fantastisk stämning, glädje och fotbollsupplevelser.

SEF kommer därför att inleda ett utökat samarbete mellan klubbar, polis och fans för att nå detta. Fotbollen är redan i dag Sveriges största arenaidrott – och målet är att ytterligare befästa detta genom att göra så att ännu fler kan känna sig trygga, välkomna och hemma på våra matcher.