SvFF har idag, till regeringen, överlämnat sina synpunkter på de föreslagna ändringarna i förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Remissvaret är framtaget i samråd med Elitfotboll Dam (EFD) och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF).

SvFF välkomnar att regeringen öppnar upp för mer publik vid offentliga tillställningar. Sveriges fotbollsföreningar har tagit ett stort ansvar för att följa gällande regler och rekommendationer under Coronaepidemin, och är redo att välkomna publiken – i den omfattning som är möjlig – tillbaka till arenorna.

För att uppnå en rimlig och ändamålsenlig reglering är det enligt SvFF av vikt att följande beaktas:

  • Gränsen för hur många åskådare som tillåts kan inte vara ett bestämt antal, utan måste anpassas utifrån arenans och evenemangets förutsättningar.
  • Det minsta avståndet mellan åskådare bör vara en meter, i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd för serveringsställen.
  • Även stående publik bör tillåtas – en förening som spelar på en rymlig utomhusidrottsplats, som saknar sittplatsläktare, bör också kunna ha publik på sina matcher – förutsatt att föreningen kan säkra att övriga krav (avstånd, m m) kan tillgodoses.
  • Reglerna bör ta hänsyn till om matchen spelas utomhus eller inomhus. Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att utomhusaktiviteter medför mindre risk för smittspridning.

Läs remissvaret i sin helhet här