Svensk Elitfotbolls affärschefsutbildnings avslutningsmodul gick under temat samhällsansvar. Affärschefer och CSR-representanter samlades i Stockholm för att lyssna på inspirationsföreläsare och best practiceövningar.
– Det sker så mycket bra i hur fotbollsklubbarna utvecklar sin samhällsroll redan. Men samhället utvecklas fort nu och klubbarna måste se till att anpassa sin förmåga, säger Anders Sewerin från Cruyff Institute, som drivit utbildningen.

Anders Sewerin utvecklar resonemanget.
– Det här blir en allt viktigare pusselbit i klubbens verksamhet, vilket skapar ökade möjligheter men också förväntningar avseende klubbarnas roll i samhället. Det viktiga blir att utveckla nya kunskaper och förmågor som stärker den nuvarande verksamheten. Ett ökat engagemang i olika samhällsprogram blir då ett värdeskapande som gynnar både samhället och klubbarna.

Svensk elitfotboll har utvecklat sin egen Uppförandekod där alla lagen i Allsvenskan och Superettan tar ett gemensamt ansvar genom att försöka föregå med gott exempel och agera som förebilder, på och utanför planen. Detta är en oerhört viktigt del av det ansvar som ligan och klubbarna kan ta i sin roll i samhället, att ”bygga” spelare och medborgare. Alla ska vara välkomna till fotbollen oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet och alla ska känna sig trygga och säkra på våra arrangemang. Många av klubbarna har sedan länge tagit Uppförandekoden ett steg längre och har börjat jobba mer aktivt för att påverka och förändra samhället vi lever i. Om det handlade också affärschefsutbildningen, där också klubbarnas samhällsansvariga medverkade.

– En viktig del av modulen var att utgå från de samhällsprogram som klubbarna redan driver idag; att bättre förstå hur de skapar värde och blir en del av verksamhetsplanen, säger Jan Karlsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll.

En av de inbjudna föreläsarna var Marianne Bogle från CSR Sweden, ett företag som främst fokuserar på företags samhällsarbete.
– Fotbollsklubbar bör först försöka förstå vad CSR och samhällsansvar är. Vad klubbarna kan spela för roll i det närområde de befinner sig i och på det stora hela. Precis som för företag handlar det egentligen om ansvar att reglera sig själva. Vad kan vi påverka i vårt närområde? Vad måste vi säkerställa att vi faktiskt gör? Inom företagsvärlden finns det lagstadgade områden. Fotbollsklubbarna bör försöka identifiera vad de gör och vad de har för positiv påverkan. Sedan måste de kolla hur vi säkerställa vår fråga, har vi rätt kompetens för att utföra detta.

På Cruyff Institute håller Anders Sewerin med och menar att även om klubbarna redan jobbar mycket med samhällsansvar så måste de hela tiden vara ”up to date”.
– Det sker så mycket bra inom elitfotbollen redan. Men det som är nytt är att samhället utvecklas och att klubbarna måste se till att utveckla sin förmåga. Den sista modulen var till för att skapa insikt och kunskap om vad som sker i samhället, att de som var med på utbildningen får med sig något att jobba med, inspireras. Mariannes bidrag var värdefullt och delgav förväntningar och perspektiv från företag och partners.

Utöver CSR Sweden så talade också Liverpool FC Foundation om hur de i över 20 år jobbat med samhällsfrågor, att använda klubbens varumärke i samhällsnyttan och deras omvärld. Både i staden Liverpool men också i internationella frågor eftersom klubbens namn är internationellt känt.
– Vad Liverpool FC Foundation gör är att de tar utgångspunkt i fotbollen, men de har ett tydligt samhällsperspektiv i allt de gör. Utgångspunkten för programmen är vilken nytta de gör i och för samhället. Att bara spela fotboll, de stannar inte där. De jobbar mycket med hur de kan nå ut ännu mer i samhället. Poängen är att när du kan ta nästa steg och får en personlig relation, kan man involvera varje individ och även få personerna själva att bli resurser. Man jobbar med samhällsfrågor, inte med klubben, men med klubbens resurser. Arbetet är väldigt samhällsorienterat och det ger tydliga positiva effekter för klubben.

Avslutningsvis talade de svenska elitklubbarna Malmö FF (MFF i samhället), GIF Sundsvall (Back 2 basic), Östersunds FK (Bokcirkeln) och IF Elfsborg (Vi i samhället) om sitt samhällsarbete under utbildningen.

Läs här vad klubbarna gör för skillnad i dag. Allsvenska klubbar driver 49 projekt och klubbarna i Superettan driver 20 projekt.

Fakta Uppförandekoden:
Klubbarna i Allsvenskan och Superettan vill ha en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det.

Robert Johansson / FOTO: Cruyffs Institute