Svensk Elitfotboll släppte i dagarna en rapport över organisationens 90 levnadsår i syfte att visa på kliven som tagits sedan starten och var i utvecklingen SEF befinner sig idag. De senaste två-tre åren har det hänt enormt mycket inom SEF men allt hänger ihop med det arbete som påbörjades av tidigare människor inom organisationen.

Den över 100 sidor tjocka rapporten är gjord av Svensk Elitfotbolls Kommunikationsansvarige Robert Johansson, som fått fria händer att beskriva SEF:s utveckling och bakgrund till den position där man är idag.

Kontentan av rapporten är att tidigare ordföranden och generalsekreterare har lagt grunden till det arbete som dagens ordförande, Lars-Christer Olsson, och generalsekreterare, Mats Enquist, lägger ner idag på Svensk Elitfotboll. Mycket handlar om den förändringsprocess som Bosse Johansson initierade 2010 och som kommit att kallas Nordens Bästa Liga (NBL).

NBL pekade ut en riktning där elitfotbollen ville befinna sig och Lars-Christer Olsson och Mats Enquist har tillsammans följt NBL:s riktlinjer, och har på kort tid åstadkommit kanske mer än någon annan under samma tidsintervall i SEF:s historia.

Just nu mår Elitfotbollen bättre än någonsin och visionen om Nordens Bästa Liga känns inte alls avlägsen. Två områden där det händer mycket nu är under Elitfotbollens IT-system och Mediarättigheter och det kommer den fotbollsintresserade att höra talas om och märka av inom en snar framtid.

Jobbet med NBL innebär ett tålmodigt arbete där man långsiktigt ska flytta fram till en starkare position, inte slumpmässigt utvalda aktiviteter, utan följa riktningen på linjen som organisationen satt ut. Målet är en starkare elitfotboll – och mer resurser till klubbarna.

Läs rapporten i sin helhet här.