I november 2018 fattade Svensk Elitfotbolls medlemsmöte beslut om att tillsammans med Svenska Fotbollförbundet tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningar inför ett eventuellt införandebeslut om VAR i Sverige. Ett år efteråt beslutade SvFF:s styrelse att tillsätta en utredning av vad det skulle innebära att införa VAR i Sverige. Med dessa två uppdrag i beaktning kan Svensk Elitfotboll nu presentera en rapport som strävar till att på ett åsiktsneutralt sätt beskriva fakta kring VAR.

– Det här är en milstolpe i hanteringen av VAR i Sverige. Nu lämnar vi över rapporten till föreningarna och deras medlemmar för att diskutera kring detta och ta sina beslut om vad de vill. Detta kommer sedan att sammanställas och lämnas över till Svenska Fotbollförbundet för beslut, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

VAR-rapporten är inte ett ställningstagande utan snarare en beskrivning av vad VAR är, hur VAR används, hur det skulle kunna implementeras och vad olika intressenter som till exempel Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) tycker om VAR.

– Uppdraget har hela tiden varit att presentera en rapport som beslutsunderlag där vi uttrycker konsekvenser av att implementera VAR i Sverige, inte att arbeta för eller emot VAR.

Härnäst ska klubbarna i Allsvenskan och Superettan ta del av rapporten och bilda sig sin uppfattning i frågan. Efter att klubbarna i SEF har sagt sitt så är det upp till Svenska Fotbollförbundet att ta beslut i frågan.

När VAR skulle kunna implementeras i Sverige går idag inte att säga.

Läs VAR-rapporten i sin helhet här