The Association of European Professional Football Leagues (EPFL) stödjer genom sina medlemmars aktiviteter 2017 års kampanj av the European Week of Sport (EWoS).

Den Europeiska Idrottsveckan är ett stort europeisk initiativ från EU-kommissionens idrottsliga del, och leds av EU-Kommissionären Tibor Navracsics. Engagemanget under parollen #beactive, från en stor del av nationella koordinatorer, europeiska partners, nationella medlemsligor och organisatörer, är en viktig del av den Europeiska Idrottsveckans framgång.

EPFL stödjer som en officiell EWoS-partner vikten av att delta i idrott och fysisk hälsa. EPFL kommer att jobba för att medvetandegöra EU-kommissionens initiativ på sina plattformar och genom att nyttja sin stora supporterbas. EPFL sprider kampanjens budskap att idrott inte bara ger en bättre hälsa utan också kan föra människor samman och positivt bidra till vårt samhälle genom att utnyttja de mest framgångsrika ligorna i världen samt deras räckvidd och popularitet.

Svensk Elitfotboll är glada att 2017 ännu en gång aktivt deltaga och stötta the European Week of Sport. Genom denna nyhetstext och inlägg på våra plattformar så hoppas vi att Svensk Elitfotboll, Allsvenskan och Superettan hjälper till att sprida kampanjens huvudbudskap och att vi uppmuntrar alla människor att engagera sig i en aktiv och hälsosam livsstil.

– Vi är stolta över att kunna marknadsföra och uppmuntra till idrottsutövande och fysiska aktiviteter både på europeisk och nationell nivå. Äntligen har vi fått igång en konstruktiv debatt i Sverige om idrottens betydelse för människors välbefinnande, i alla åldrar, och man kan se samma trend internationellt. Samarbetet med de andra Europeiska ligorna och EU är viktigt för oss. Idrott, och speciellt fotboll, är ett enkelt sätt att föra samma personer från många olika bakgrunder och samtidigt skapa en gemensam tolerans för varandra, oavsett deras bakgrund, kultur, ålder, kön eller fysisk förmåga, säger Lars-Christer Olsson, Ordförande i både European Professional Football Leagues och i Svensk Elitfotboll.

Den Europeiska idrottsveckan pågår mellan 23-30 september och kommer präglas av olika aktiviteter som är präglade runt en aktiv och hälsosam livsstil runt om i Europa. Mer information hos EU-kommissionen.

 

 

loggor3-633x136

 

European Leagues to share key messages and values of European Commission Initiative

The Association of European Professional Football Leagues (EPFL) will be supporting the 2017 edition of the European Week of Sport (EWoS) campaign through the initiatives and activities of its Members Leagues.

The European Week of Sport is a truly European initiative run by the Sport Unit of the European Commission under the leadership of Commissioner Tibor Navracsics. Involvement of a broad range of national coordinators, European partners, national members and organisers promoting the #BeActive campaign is essential to the success of the Week.

As an official EWoS Partner, the European Leagues agree with the principles and objectives of the campaign and support the promotion of participation in sport and physical activity. The European Leagues will contribute to raising awareness of the initiatives developed by the European Commission through their communication platforms and European wide fan base. By leveraging the reach and popularity of the most successful leagues in the world, the EPFL will help share the key messages that sport not only provides many health benefits but can bring people together and positively reinforce citizenship throughout Europe.

The Swedish Football League Association is excited to be actively participating and supporting the European Week of Sport campaign again in 2017. Through information in our webpage and through involvement in social media the Allsvenskan and Superettan will help promote the key messages and encourage all citizens to engage in a healthy and active lifestyle.

”We are proud to be able to promote and encourage sports and physical activities both at European and national level. Finally we do have an international dialogue about the benefits of sports regarding public health for people of all ages. Cooperation with the other European leagues and the EU is important for us. Sports, and especially football, are an easy way to bring the same people from many different backgrounds while creating a common tolerance for each other, regardless of their background, culture, age, gender or physical ability”,says Lars-Christer Olsson, Chairman of both European Professional Football Leagues and in the Swedish Football League Association.