För andra året i följd så aktiverar Unibet Publikstödet. Utöver tidigare Årets Publiklag, Årets Publikraket och Årets Publikökning så har även Årets Bortalag tillkommit. Totalt delas 20 miljoner kronor ut till klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Årets Bortalag summerar den totalpublik som varit på plats på alla 32 klubbars femton bortamatcher under säsongen. Den exakta formuleringen säger att Årets Bortalag mäter den totala publiken på respektive lags bortamatcher, det vill säga både bortaföljet och hemmalagets publik. Detta på grund av att det är svårt att mäta exakta antalet bortaföljare på varje match.

Avsikten med Unibets satsning Publikstödet är att stötta det viktigaste i svensk fotboll; publikens engagemang. Totalt fördelas 20 miljoner kronor mellan klubbarna för att belöna deras publikarbete. Ingen klubb får mindre än 200 000 kronor i utdelningen.

– Genom att mäta publik utifrån både total publik över säsongen liksom utveckling jämfört med föregående säsong så vill vi belöna varje klubbs publikarbete utifrån respektive klubbs egna förutsättningar, säger Raul Valenica Lopez, Sponsorchef på Unibet.

Den grundläggande principen är att de klubbar som drar mest publik ska få mest pengar men eftersom olika klubbar har olika förutsättningar mäter och belönar Unibet också publiksiffror på fyra olika sätt.

Utöver nya kategorin Årets Bortalag så finns det också följande tre kategorier. Årets Publiklag som går till den förening som har mest hemmapublik i absoluta tal mätt över hela säsongen. Årets Publikraket blir den förening som har bäst hemmapubliksförändring i absoluta tal jämfört med föregående säsong. Årets Publikökning baseras på procentuell hemmapubliksförändring jämfört med föregående säsong.

Publikstödet 2024 – Totalt 20 miljoner kronor:
Årets Publiklag: 11 miljoner kronor
Årets Publikraket: 3 miljoner kronor
Årets Publikökning: 3 miljoner kronor
Årets Bortalag: 3 miljoner kronor

Så fungerar Publikstödet 

  • 20 miljoner kronor fördelas till klubbarna en gång per år. Varje klubb är garanterad minst 200 000 kr och som mest två miljoner kronor.
  • Eftersom olika klubbar har olika förutsättningar delas pengarna ut baserat på fyra separata tabeller med varsin fast totalpott: Högst totalpublik över säsongen, störst procentuell ökning av publiksnittet, störst ökning i absoluta tal jämfört med föregående säsong samt årets bortapublik. Placeringen i respektive tabell har en fast summa pengar kopplad till sig, ju högre placering desto högre summa pengar. 
  • Även om en klubb minskar sin publik så är den fortfarande garanterad minst 200 000 kronor. 

Läs mer om Publikstödet här

Gemensamt arbete för att utveckla elitfotbollen

Publikstödet blir det senaste i en rad initiativ från Svensk Elitfotboll och Unibet. Under de fyra åren med Unibet som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan har flera gemensamma projekt sjösatts för att motverka matchfixning och öka kunskapen kring spel som underhållning samt ansvarsfullt spelande. Bland annat har utbildningar för anti-matchfixning och spelansvar tagits fram vilka är obligatoriska för samtliga spelare och ledare i elitklubbarna. Samtliga klubbar har också tillsatt varsin Integrity Officer.

Utöver den goda samverkan ger också den ekonomiska ersättningen från sponsorskapet möjlighet att fortsätta vidareutveckla den svenska elitfotbollen, i allt från akademiverksamhet till förenings dagliga arbete och publiktillströmning. Det ger utrymme för klubbarnas önskan och vilja att genomföra projekt kopplade till elitfotbollens samhällsengagemang.