Deltagarna från Svensk Elitfotbolls Utbildningsprogram för Affärsansvariga, som genomförts i samarbete med Cruyff Institute, bjöds in till en uppföljande tvådagarsmodul med syfte att ge fortsatt insikt i att utveckla klubbarnas affärsverksamhet.
– Vi lär oss både från programmet och från varandra. Vi får värdefull kunskap och tips på hur vi kan agera bättre i vår affär och i vår organisation. Det här vill jag att vi får mer av, säger Patrik Blomqvist, marknadschef på Hammarby.

Det tio dagar långa programmet har genomförts i två omgångar under de senaste åren och efterfrågan på en uppföljning har varit stor från deltagande affärsansvariga från klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

De definierade målen för utbildningen har varit att öka affärschefernas kunskaper och förmåga för dels en framgångsrik utveckling av klubbaffären, och dels ett utvecklat ledarskap för att mer effektivt leda och utveckla medarbetarna. Deltagarnas positiva erfarenheter har resulterat i önskemål om uppföljning.

– Denna utveckling behöver gå hand i hand för att behålla nyckelpersoner och skapa mer hållbara organisationer, säger Jan Karlsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll. Det är inspirerande att se affärschefernas intresse för en fortsättning av våra tidigare program.

Innehållet i uppföljningsmodulen koncentrerades till att följa upp de ovanstående målen med konkreta åtgärder och verktyg som varje deltagare kan implementera i den egna verksamheten.

Utbildningen arrangeras liksom tidigare av Cruyff Institute.
– Det är tydligt hur de senaste årens utveckling av Svensk Elitfotboll också får genomslag i klubbarnas intresse och förståelse för egen ökad kompetenshöjning, säger Anders Sewerin på Cruyff Institute. Ambitionen hos deltagarna i vår skräddarsydda utbildning är mycket hög för att skapa en bättre affärsförståelse och ett mer utvecklande ledarskap i vardagen.