Svensk Elitfotboll stödjer den senaste tidens upprop mot sexism, machokultur, sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten som uppmärksammats stort under #metoo och #timeout.

Svensk Elitfotboll arbetar sedan flera år tillsammans med Fryshuset med att under vår egen Uppförandekod värdegrundsutbilda spelare, ledare och funktionärer i alla våra elitklubbar. SEF driver den initiala utbildningen, sedan är det klubbarna som tar arbetet vidare. Med anledning av de upprörande berättelser som framkommit kring #metoo och #timeout, vill vi framöver prioritera detta extra tydligt genom lägga fokus på att belysa just problematiken kring sexism och respekt, två av de fundamentala inslagen i vår värdegrund.

Vi kommer även att uppmana våra klubbar att ta lokala initiativ för att som arbetsgivare ta detta vidare på djupet. Fotbollen är till för alla. Vi ger aldrig upp kampen mot intolerans, respektlöshet och sexism.

I Uppförandekoden står det att vi vill ha en fotboll där:

• Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet

• Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang

• Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare

• Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det.

Läs mer om arbetet med Uppförandekoden här.