Svensk Elitfotboll genom ordförande Simon Åström, generalsekreterare Johan Lindvall och ansvarig för säkerhet, Per Eliasson träffade kanslirådet Marcus Hellqvist och rättssakkunnig Moa Pettersson på regeringskansliet i Stockholm. 

Mötet, som var en uppföljning på mötet innan sommaren med justitieminister Gunnar Strömmer och idrottsminister Jakob Forssmed, behandlade det aktuella säkerhetsläget på elitfotbollsarenor i Sverige.

Representanterna från Svensk Elitfotboll lyfte följande punkter:

  • Lagförändringar som SEF vill prioritera, kopplat till användande och rätt till filmmaterial samt längd på avstängningar
  • Redogörelse vilka åtgärder som SEF hittills gjort och vilka som planeras framöver, framför allt kopplat till en förbättrad arenasäkerheten

De punkter som Svensk Elitfotboll prioriterar just nu är:

  • Teknikutveckling, främst kameraövervakning
  • Arenaombyggnationer i syfte att förbättra arenasäkerheten
  • Regelverket kopplat till att utveckla exkluderingsstrategin

Det sammantagna intrycket efter mötet är att det finns en samsyn när det gäller vägen framåt.